Hankkeen aktiviteetit

ECOnnect-hanke koostuu kolmesta aktiviteetissa, joissa tutkitaan Pohjanlahden tulevaisuutta hieman eri näkökulmista. Lue lisää aktiviteeteista niiden omilta sivuilta:

Ahvenvitaa veden alla.

Tulevaisuusskenaariot

ECOnnect yhdistää uusimmat tiedot ilmastonmuutoksen vaikutuksista hankealueen vedenalaiseen luontoon. Lue lisää tulevaisuusskenaarioista täältä.

Suuri hauki piilottelee vesikasvillisuuden seassa, vain pyrstöevä ja selkä näkyy.

Ekosysteemipalvelut

ECOnnect tutkii meriluontoa myös ihmisen näkökulmasta ja analysoi ekosysteemipalvelujen tulevaisuutta. Lue lisää ekosysteemipalveluista täältä.

Vedenalainen maisema, jossa paljon kasvillisuutta ja kirkasta vettä.

Kytkeytyneisyys

ECOnnect tekee kytkeytyneisyysanalyysin luontotyyppien tämänhetkisen ja tulevan levinneisyyden osalta. Lue lisää kytkeytyneisyydestä täältä.

Merivirtoja kuvaava malli

SMHI ovat tuottanut mallin, joka kuvaa hankealueen merivirtoja. Lue lisää täältä.