Lähikuva ahvenesta uiskentelemassa lähellä merenpohjaa, jossa on sinisimpukoita.

Ennusteita ekosysteemipalvelujen tulevaisuudesta

Me olemme monella tavalla kosketuksissa Itämereen. Meri tarjoaa meille monia ilmaisia hyötyjä eli ekosysteemipalveluja, kuten kalaa ja virkistysmahdollisuuksia. Vedenalaiset eliöt ja kasvit myös sitovat hiiltä ilmasta. Mutta jatkaako Itämeri palveluntarjoajanamme myös 100 vuoden päästä tulevaisuudessa?

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemipalveluiden tulevaisuuteen hankealueella on yksi ECOnnect-hankkeen tutkimuskohde. Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Essi Lakso työskentelee aiheen parissa. Hänen mukaansa ECOnnectissa tarkastellaan hankealueen ekosysteemipalveluja laajasti:

”Mallintamalla eri luontotyyppien esiintymistä vuosisadan lopun ilmasto-oloissa pystymme arvioimaan, missä runsaasti ekosysteemipalveluja tuottavat alueet sijaitsevat tulevaisuudessa. Nämä alueet voidaan ottaa huomioon merialuesuunnittelussa. Lisäksi pyrimme luomaan ekosysteemipalvelu-indeksin, jonka avulla voisimme mitata ekosysteemipalveluiden muutosta eri alueilla.”

Neutraali, negatiivinen vai positiivinen tulevaisuus?

Riippuen tarkasteltavasta ekosysteemipalvelusta, tulevaisuuden muutokset voivat vaihdella positiivisesta negatiiviseen tai olla jotain siltä väliltä. Tämänhetkisten arvioiden mukaan odotettavissa on, että kalankasvatus Pohjanlahden Suomen puolisella alueella tulee lisääntymään. Asiantuntijoiden mukaan myös rannikon kalasto saattaa muuttua. Särkikalat, ahven ja kuha hyötyvät lämpenevistä vesistä, kun taas etenkin lohi sekä merikutuinen siika taantuvat. ECOnnect-hankkeessa eri ekosysteemipalveluiden muutoksia pyritään kokoamaan yhteen ja luomaan kuvaa tulevaisuuden laajemmista muutoksista. Hankkeessa on löydetty viitteitä myös siitä, että meren säätelypalvelut saattavat kokonaisuudessaan heiketä hankkeessa tutkituilla pilottialueilla ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Säätelypalveluita ovat muun muassa fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten olosuhteiden ylläpito sekä eroosion säätely.

Hankkeen ekosysteemipalvelupakettia voidaan hyödyntää laajemmin päätöksenteossa ja paikallisessa merialuesuunnittelussa. Lopulliset tulokset valmistuvat syksyyn mennessä, ja ne esitellään muun muassa ECOnnectin loppuseminaarissa 28.10.2021 – laita päivä talteen!

Nuori nainen kartoittaa matalan merenlahden kasvillisuutta vesikiikareilla. Hänellä on yllään oranssi vedenpitävä kuivapuku.
Yhteys mereen inspiroi Essiä työskentelemään sen puolesta. Kuvassa hän kartoittaa matalan merenlahden kasvillisuutta vesikiikareilla. Kuva: Lari Pihlanjärvi / Metsähallitus