Ryhmäkuva ECOnnect-hankkeen henkilöstöstä Ulvönissä, Ruotissa.

Rajat ylittävän yhteistyön merkitys

ECOnnect on EU:n rahoittama Interreg Botnia-Atlantica-hanke, joka edellyttää maiden rajojen ylittävää yhteistyötä. Hankeemme koostuu sekä suomalaisista että ruotsalaisista hankekumppaneista, jotka ovat yhteisen asian äärellä ilmastonmuutoksen edessä. Jotta voimme vaikuttaa tulevaisuuteen, ei rajat ylittävä yhteistyö ole vain tärkeää, vaan välttämätöntä. 

Työskentelimme viime viikolla konkreettisesti “samassa veneessä”, kun hankekumppanit kokoontuivat yhteen Ruotsissa Ulvön vanhalle kalastajasaarelle. Ulvö sijaitsee Höga kustenin (suom. Korkea rannikko) maailmanperintörannikolla Örnsköldsvikin kunnassa ja on nimensä veroisesti profiililtaan jyrkkäpiirteistä maastoa, jossa maankohoaminen jatkuu edelleen.  

Työskentelimme kaksi päivää merellä testaten erilaisia vedenalaisen meriluonnon tutkimusmenetelmiä kuten ROV:ia (Remote Operated Vehicle), viistokaikuluotausta, pohjaeläinnäytteenottoa sekä matalien merenlahtien inventointia snorklaten. Maastotöiden lisäksi pari päivää kului kokouksissa, joissa asialistalla olivat hankkeen keskeiset toimet: kytkeytyneisyys, tulevaisuuden skenaariot sekä ekosysteemipalvelut.  

Ilmastonmuutos ja meri eivät tunne maidemme välisiä rajoja ja Itämeren tulevaisuus on yhteinen asiamme. Kokemusten ja asiantuntemuksen vaihto on jotakin sellaista, joiden arvoa ei voi mitata rahassa. Hankekumppanit molemmista maista veivät intensiivisistä yhteistyöpäivistä paljon kotiin viemisiksi.