Videokuvaaja kuvaa ammattikalastajaa, joka nostaa verkkoja merijään alta.

Tieto meriluonnon tulevaisuudesta kuuluu kaikille

ECOnnectin tuottama tieto ei jää ainoastaan asiantuntijoiden keskuuteen, vaan hankkeen loppupuolella ilmestyy myös suurelle yleisölle suunnattu tietopaketti. Paketin ja muun ECOnnect-viestinnän parissa työskentelee Metsähallituksen erikoissuunnittelija Piia Orava.

Ymmärrä tulevaisuutta tarinan kautta

Käytännössä tietopaketti saa tarinakartan muodon. Tarinakartta on nimensä mukaisesti tarinallinen verkkosivutoteutus, jonka tekstit, kuvat, videot ja animaatiot tulevat viemään sinut Pohjanlahden aaltoihin ja pinnan alle. Tarina sukeltaa mereisten lajien, habitaattien ja ympäristöolosuhteiden tulevaisuuteen. Tarinaan kietoutuvat myös ihmisnäkökulma ja se, mitä me voimme tehdä meremme hyväksi. Piia kuvailee tarinakarttaa seuraavasti:

”Tavoitteenamme on, että jokaiselle tarinakartassa vierailevalle jää kuva siitä, miltä Pohjanlahden meriluonto saattaa näyttää 100 vuoden kuluttua. Myös syvempi ymmärrys meriluonnon tärkeydestä on aina plussaa!”

Tarkemmin tarinoituna yksi tarinakartan teemoista on meren elintärkeät ekosysteemipalvelut, joista kerroimme edellisessä uutisessamme. Niiden tulevaisuutta visualisoidaan ja tuodaan lähemmäksi katsojaa animaation avulla. Ja koska kalat ovat yksi näkyvin meren meille tarjoamista palveluista, ECOnnect syvensi tätä näkökulmaa ja kuvasi paikallisia kalastajia Pohjanlahden jäillä maaliskuussa. Heidän kanssaan saatiin aikaan hyvää keskustelua muutoksista, joita he ovat huomanneet vuosien varrella saaliissaan ja meriympäristössä.

Tiedon popularisointi on pop

Kuten kalastajienkin kanssa, ECOnnectissa käydään vuoropuhelua eri alan osaajien välillä. Siksi Piiakin kokee olevansa hyvä lisä hanketiimiin:

”Maallikkona merentutkimuksen alalla tartun asioihin, joita en itse täysin ymmärrä. Näiden pohdintojen kautta pystymmekin tekemään viestinnästämme kansantajuisempaa.”

Vähän faktaa ECOnnectin viestintänikkarista

Luontoihmisenä sukellus metsästä ja suolta meriluonnon syvyyksiin on ollut Piialle mieluinen loikka, vaikkakin merellä kulkeminen herättää edelleen kunnioitusta. Inspiroivinta ECOnnectissa on mereisistä luontoasioista viestiminen ja niiden ymmärtäminen syvällisemmin. Piia on lukenut maisteriksi Vaasan Yliopistossa pääaineinaan englanti ja viestintä.

Nuori nainen villapaita päällään katsoo hymyillen kameraan näkötornin huipulla. Taustalla näkyy Merenkurkun saaristolle tunnusomaista moreeniselännemaisemaa.
Kuva: Liselott Nyström Forsén