Yleiset käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat econnect2120.com-sivustoa. Käyttöehdot on päivitetty 19.8.2021.

Verkkosivuston kuvaus

Econnect2120.com-verkkosivustoa ylläpitää Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos (Y-tunnus: 0116726-7). Verkkosivusto koostuu tietoa sisältävistä sivuista, valokuvista, karttakuvista, videoista ja animaatioista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään verkkosivustoa näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Metsähallitus ei vastaa sivustossa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Käyttöoikeus verkkosivustossa julkaistavaan aineistoon

Verkkosivuston ja sen valokuvien, karttakuvien, videoiden, animaatioiden ja muiden tiedostojen oikeudet kuuluvat ECOnnect-hankekumppaneille: Metsähallitus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Länsstyrelsen Västerbotten ja Länsstyrelsen Västernorrland. Valokuvien, videoiden ja animaatioiden tekijänoikeudet kuuluvat kuvaajille ja editoijille.

Sivuston sivuja ja osia niistä saa tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Sivuston ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus pyrkii ylläpitämään econnect2120.com-sivustolla mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Metsähallituksella on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Metsähallitus ei vastaa sivuston jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että sivusto toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Metsähallituksella on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoa ja muita palvelun osia. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa sivusto tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Metsähallitus ei vastaa verkkosivustonsa kautta saavutettavien muiden verkkosivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksella ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön.

Sovellettava laki

Sivuston käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.