Yleistä hankkeesta

Neljä henkilöä pienessä moottoriveneessä sinisen meren ympäröimänä. Taustalla on punertavia kallioita.
Kuva: Erik Engelro / Länsstyrelsen

ECOnnect-hankkeen tavoitteena on jalostaa edelleen Botnia-Atlantica-alueen vedenalaisen luonnon tutkimusmenetelmiä sekä tietoutta, ja yhdistää ne Suomen Ilmatieteen laitokselta ja Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitokselta (SMHI) saatuihin viimeisimpiin tulevaisuuden ennusteisiin. Näin saadaan havainnollinen kuva siitä, miltä tulevaisuuden rannikko ja saaristo sadan vuoden päästä näyttävät. Käytännössä hanke jatkokehittää mallinnusmenetelmiä, joilla on saatu kokonaisvaltainen kuva nykytilasta, ja yhdistää ne tulevaisuudessa vallitseviin olosuhteisiin ottaen huomioon muutokset sadannassa, suolapitoisuudessa, lämpötilassa, näkösyvyydessä ja vedenkorkeudessa.

Hankkeen konkreettinen lopputulos on helppotajuinen ”tulevaisuuden kartta”, joka rakentuu monista standardisoiduista GIS-tasoista, joita voidaan käyttää suoraan eri suunnitteluprosesseissa.

Econnect on Interreg Botnia-Atlantica VA hanke, joka on toiminnassa kesäkuusta 2018 ja toukokuuhun 2022. Hankekumppaneita ovat Metsähallitus Luontopalvelut, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, sekä Ruotsista Lääninhallitus Västerbotten ja Lääninhallitus Västernorrland.

Muuta ECOnnectissa tehtyä

ECOnnect-hankkeen loppuseminaari 31.3.2022

ECOnnect-hankkeen loppuseminaari pidetään torstaina 31.3.2022 Uumajassa ja seminaaria voi seurata myös verkossa. 

Löydät ohjelman täältä ja ilmoittautumislinkin täältä.

Tietosuojaseloste.

Työpaja kaavoittajille sekä ympäristö- ja ilmastoalan asiantuntijoille

ECOnnect järjesti verkkotyöpajan 21.1.2021. Työpajan tarkoituksena oli selvittää, millaista tietoa asiantuntijat kaipaavat liittyen ilmastovaikutuksiin hankealueella ja Pohjanlahdella. Lisäksi halusimme selvittää, missä muodossa hanketulokset kannattaisi julkaista. Työpajasta on julkaistu englanninkielinen raportti.

Karttakuva ECOnnect-hankkeen hankealueesta, joka kattaa Pohjanlahden.