Yleistä projektista

ECOnnect-hankkeen tavoitteena on jalostaa edelleen Botnia-Atlantica-alueen vedenalaisen luonnon tutkimusmenetelmiä sekä tietoutta, ja yhdistää ne Suomen Ilmatieteen laitokselta ja Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitokselta (SMHI) saatuihin viimeisimpiin tulevaisuuden ennusteisiin. Näin saadaan havainnollinen kuva siitä, miltä tulevaisuuden rannikko ja saaristo sadan vuoden päästä näyttävät. Käytännössä hanke jatkokehittää mallinnusmenetelmiä, joilla on saatu kokonaisvaltainen kuva nykytilasta, ja yhdistää ne tulevaisuudessa vallitseviin olosuhteisiin ottaen huomioon muutokset sadannassa, suolapitoisuudessa, lämpötilassa, näkösyvyydessä ja vedenkorkeudessa.

Hankkeen konkreettinen lopputulos on helppotajuinen ”tulevaisuuden kartta”, joka rakentuu monista standardisoiduista GIS-tasoista, joita voidaan käyttää suoraan eri suunnitteluprosesseissa.

Econnect on Interreg Botnia-Atlantica VA hanke, jota toteutetaan 1.6.2018 – 30.11.2021 välisenä aikana. Hankekumppaneita ovat Metsähallitus Luontopalvelut, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, sekä Ruotsista Lääninhallitus Västerbotten ja Lääninhallitus Västernorrland.

Työpaja kaavoittajille sekä ympäristö- ja ilmastoalan asiantuntijoille

ECOnnect järjesti verkkotyöpajan 21.1.2021. Työpajan tarkoituksena oli selvittää, millaista tietoa asiantuntijat kaipaavat liittyen ilmastovaikutuksiin hankealueella ja Pohjanlahdella. Lisäksi halusimme selvittää, missä muodossa hanketulokset kannattaisi julkaista. Työpajasta on julkaistu englanninkielinen raportti.

Karttakuva ECOnnect-hankkeen hankealueesta, joka kattaa Pohjanlahden.