Video från projektets slutseminarium

Här är den inspelade videon från ECOnnects slutseminarium 31.3.2022.