Gruppbild av ECOnnects projektpersonal i Ulvön, Sverige.

Betydelse av gränsöverskridande samarbete

Projektet ECOnnect finansieras av EU genom programmet Interreg Botnia-Atlantica som främjar gränsöverskridande samarbete. I projektet deltar finländska och svenska partners, som tillsammans utreder klimatförändringens effekter på livet under ytan. För att kunna påverka framtiden är gränsöverskridande samarbete ett måste. 

Föregående vecka träffades projektarbetarna på Ulvön i Sverige, en ö känd för fiske. Ulvön befinner sig på Höga Kustens världsarvsområde och som namnet säger, är kustlandskapet format av hög terräng som ännu även idag fortsätter stiga tack vare landhöjningen. 

Vi arbetade två dagar ut på fält med olika slags metoder menade för undervattensinventeringar, såsom ROV (Remote Operated Vehicle), side scan sonar, bottendjursprovtagning och snorkelinventering av grunda havsvikar. Efter fältarbetet träffades vi ännu för två dagars intensivt möte om projektets centrala verksamheter; konnektivitetframtidsskenarier och ekosystemtjänster. 

Klimatförändring och havet beaktar inte landsgränser och därför är Östersjöns framtid vår gemensamma sak. Att byta erfarenheter och kunskap är något som inte går att mäta i pengar.  Deltagare från båda länderna fick en hel del att ta med sig hem efter dessa intensiva dagar.