Koordinator för projektet ECOnnect, Emma, ​​ler vid havet.

Översikt över ECOnnect projektet och dess nya koordinator

ECOnnect projektet har fått en ny koordinator, Emma Anderssén som jobbar på Forststyrelsen i Vasa. Emma som har bott vid havet hela livet är glad att får vara med och ta fram ny information om den marina miljön i Östersjön.

”Östersjön är verkligen inte ett förlorat fall. Det finns så många innovativa och intelligenta människor som arbetar för att förbättra Östersjöns miljö, bara det är en orsak till hopp” försäkrar Emma.

ECOnnect bidrar till denna uppgift genom att studera hur klimatförändringen förväntas påverka den marina miljön i Bottniska viken. Till exempel, hur kommer blåmusslans livsmiljö se ut om 100 år och hur kommer andra delar av den marina miljön, t.ex. fiskens förekomst, att förändras? Projektet vill ta fram information som förbättrar våra förutsättningar för att tackla klimatförändringen. Med hjälp av informationen som produceras i ECOnnect ska lokala samhällsplanerande myndigheter kunna anpassa sitt klimatarbete på ett effektivt och hållbart sätt.

”Det finns mycket information om vilka effekter klimatförändringen kan ha globalt, men det är viktigt att också producera information på en lokal nivå, som i ECOnnect. På så sätt kan vi anpassa vårt arbete och våra handlingar för det som är bäst för vår lokala miljö” beskriver Emma.

Lokala invånare kommer också kunna dra nytta av informationen från ECOnnect, som under 2021 kommer förpackas i ett lättläst och inspirerande format. Bland annat utlovas videor, animationer och visuella kartor. Som ett tips kommer det också ordnas en workshop för myndigheter i början av 2021. Detta kommer tillkännages separat av ECOnnect.

Get to know Emma Anderssén

Emma har en magisterexamen i klimatförändringen från Köpenhamns universitet. Dessutom har hon studerat miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi. Doften av havsvatten får henne att känna sig som hemma var som helst, och hon njuter av de mångsidiga och varierande arbetsuppgifterna för ECOnnect.

Profilbild av projektet ECOnnects koordinator Emma, ​​som ler.