En närbild av en abborre som simmar nära havsbotten med blå musslor.

Prognos för framtiden för ekosystemtjänster

Vi har alla kontakt med Östersjön, på ett eller annat sätt. Havet erbjuder oss många gratistjänster som också kan kallas ekosystemtjänster. En ekosystemtjänst kan t.ex. vara fisk eller fritidsmöjligheter. Undervattensorganismer och växter binder också kol från luften. Frågan är om Östersjön kommer fortsätta leverera dessa tjänster 100 år framöver?

Framtida effekterna av klimatförändringen på ekosystemtjänster i projektområdet är ett av forskningsämnena i ECOnnect projektet. Essi Lakso, specialplanerare vid Forststyrelsen arbetar med detta. Enligt henne ser ECOnnect omfattande på ekosystemtjänster i projektområde:

”Genom att modellera förekomsten av olika livsmiljöer i framtida klimatförhållanden kan vi bedöma var framtida områden med många ekosystemtjänster ligger. Dessa områden kan sedan beaktas i planeringen av marina områden. Utöver detta arbetar vi också med att skapa ett ekosystemtjänstindex som gör att vi kan mäta förändringar i ekosystemtjänster i olika områden.”

En neutral, negativ eller positiv framtid?

Beroende på ekosystemtjänsten som övervägs kan framtida förändringar vara positiva eller negativa eller något där emellan. Enligt nuvarande uppskattningar förväntas fiskodling på den finska sidan av Bottniska viken öka. Enligt experter kan kustfiske också förändras. Mörtfiskar, abborre och gös kan dra nytta av den stigande vattentemperaturen, medan särskilt lax och sik kan påverkas negativt av detta. ECOnnect projektet arbetar med att sammanföra förändringar i olika ekosystemtjänster och skapa en bredare bild av förändringarna i framtiden. Projektet har också sett indikationer på att reglerande marina tjänster som helhet kan minska i projektområdet till följd av klimatförändringen. Dessa reglerande tjänster kan t.ex. vara uppreätthållande av fysikaliska, kemiska, och biologiska förhållanden, samt erosionskontroll.

Projektets analyser av ekosystemtjänster ska kunna användas vid beslutfattande och vid planering av lokala marina områden. De slutgiltiga resultaten kommer att vara färdiga till hösten och de kommer presenteras på ECOnnects slutseminarium den 28 oktober 2021– Save the date!

Ung kvinna som som har på sig en orange torrdräkt kartlägger den grunda vikens vegetation med vattenkikare.
Kontakten med havet inspirerar Essi att arbeta för det. På bilden kartlägger hon den grunda vikens vegetation med vattenkikare. Bild: Lari Pihlanjärvi / Forststyrelsen