Projektets aktiviteter

Projektet ECOnnect består av tre aktiviteter som undersöker Bottenvikens framtid ur lite olika perspektiv. Läs mer om aktiviteterna på deras egna sidor:

Ålnate under vattnet.

Framtidsscenarier

ECOnnect studerar hur klimatförändringen kan påverka undervattensnatur och jämför dess nutid och framtid. Läs mer om framtidsscenarier här.

En stor gädda gömmer sig bland undervattensvegetation, bara stjärtfenan och ryggen synlig.

Ekosystemtjänster

ECOnnect studerar den marina naturen ur också ett mänskligt perspektiv och analyserar framtiden för ekosystemtjänster. Läs mer om ekosystemtjänster här.

Undervattenslandskap med mycket vegetation och klart vatten.

Konnektivitet

ECOnnect analyserar ekologisk konnektivitet mellan havets livsmiljöer nu och i framtiden. Läs mer om konnektivitetet här.

Strömmodeller

SMHI har skapat strömmodeller för projektområdet. Läs mera här.