Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller econnect2120.com webbplats som strävar efter att följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 (Finlex.fi). Detta uttalande uppdaterades 19 augusti 2021.

Tillgänglighetens status

Webbplatsen uppfyller till stor del kraven i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar (WCAG) 2.1 på nivå AA. Kriterier som inte uppfylls och undantag som ska tillämpas på kriterierna anges nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

  • Den första sidan har en dekorativ video utan tal, ljud eller textningar. (WCAG 1.2.2) Den här videon kan inte pausas. (WCAG 2.2.2)
  • Webbplatsen har några länkar som inte har någon text. (WCAG 2.4.4)
  • Videon och Twitter -flödet på webbplatsens första sida har låg kontrast mellan texten och bakgrunden. (WCAG 1.4.3)

Innehållet i fråga omfattas inte av den lagstiftning som ska tillämpas

  • Webbplatsen har kartbilder.

Respons

Du kan ge oss feedback och föreslå förbättringar när det gäller tillgängligheten av webbplatsen. Du hittar kontaktuppgifterna här (econnect2120.com).

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
epost [email protected]
telefonnummer växeln 0295 016 000