Ekologinen kytkeytyneisyys

Ympäristön ja luonnon muuttuessa elinalueiden välisillä yhteyksillä eli ekologisella kytkeytyneisyydellä on suuri merkitys lajien eloonjäämisen kannalta. Eläimillä ja kasveilla täytyy olla mahdollisuus levittäytyä uusille elinalueille, jos nykyiset olosuhteet muuttuvat epäsuotuisiksi. Elinalueiden kytkeytyneisyydellä ilmaston muuttuessa on olennainen merkitys muutosten ennakoimisessa. 

Elinalueiden onnistunut kytkeytyneisyys on osa kauaskantoista ja toimivaa suojelualueverkostoa, joiden tarkoituksena on säilyttää kohteen luontoarvot. Suojeluverkosto lisää alueen resilienssiä eli kapasiteettiä kestää häiriöitä ja mahdollistaa häiriön jälkeinen uudelleenjärjestäytyminen. Tässä hankkeessa analysoimme hankealueen luontotyyppien ja suojelualueiden tämänhetkistä ja tulevaisuuden kytkeytyneisyyttä ilmastonmuutosennusteiden pohjalta. Analyysit perustetaan kattaviin karttoihin hankealueen tärkeistä tai muutoksille herkistä vedenalaisista luontotyypeistä tai lajeista sekä suojelualueiden verkostosta.

Karttakuva Ruotsin ja Suomen rannikoista, jossa esitetään eri väreillä luontotyyppien ja suojelualueiden välinen kytkeytyneisyys.