ECOnnect-hankkeen koordinaattori Emma hymyilee meren äärellä.

Katsaus ECOnnect-hankkeeseen ja sen uuteen koordinaattoriin

ECOnnect-hanke on saanut uuden koordinaattorin, Emma Anderssénin, joka työskentelee Metsähallituksella Vaasasta käsin. Meren äärellä ikänsä asunut Emma on iloinen, että on mukana tuottamassa uutta tietoa Itämeren meriluonnon tilasta.

”Itämeri ei todellakaan ole menetetty tapaus, sillä toivoa luovat niin monet innovatiiviset ja älykkäät ihmiset, jotka työskentelevät Itämeren ympäristön parantamiseksi”, Emma vakuuttaa.

ECOnnect auttaa osaltaan tässä tehtävässä tutkimalla, miten ilmastonmuutoksen odotetaan vaikuttavan meriluonnon tulevaisuuteen Pohjanlahdella. Miltä esimerkiksi sinisimpukan elinympäristö näyttää 100 vuoden päästä tai miten muu meitä hyödyttävä meriluonto, kuten kalalajisto, muuttuu? ECOnnectissa tuotetaan tietoa, joka auttaa meitä ilmastonmuutoksen torjumisessa. Uuden tiedon avulla yhteiskuntasuunnittelun piirissä toimivat paikalliset viranomaistahot voivatkin tehdä ilmastotyötä tehokkaasti ja kestävästi.

”On paljon tietoa siitä, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella voi olla maailmanlaajuisesti, mutta on tärkeää tuottaa tietoa myös paikallisella tasolla kuten ECOnnectissa. Näin voimme parhaiten toimia lähiympäristömme parhaaksi”, Emma kuvailee.

Myös paikalliset asukkaat hyötyvät ECOnnectin tuottamasta tiedosta, joka tullaan paketoimaan vuoden 2021 aikana ymmärrettävään ja inspiroivaan muotoon. Luvassa on muun muassa videoita, animaatioita ja visuaalisia karttakuvia. Vinkkinä myös viranomaistahoille järjestettävä työpaja alkuvuodesta 2021, josta ECOnnect tiedottaa erikseen.

Vähän faktaa uudesta koordinaattoristamme

Emma on tehnyt maisterintutkintonsa ilmastonmuutoksesta Kööpenhaminan yliopistossa. Lisäksi hän on opiskellut ympäristö- ja meribiologiaa Åbo Akademissa. Meriveden tuoksu saa hänet tuntemaan olonsa kotoisaksi missä vain, ja hän nauttii monipuolisesta ja vaihtelevasta työnkuvastaan ECOnnectissa.

 

Profiilikuva ECOnnect-hankkeen koordinaattorista Emmasta, joka hymyilee.