Kontakt

Två män och två kvinnor är på en båt och undersöker vattenväxter. I bakgrunden finns det grön skog.
Bild: Erik Engelro

Denna webbplats underhålls av Forststyrelsen. Om du har feedback angående webbplatsen eller frågor om projektet ECOnnect kan du kontakta följande personer.

Forststyrelsen
Anette Bäck
[email protected]

NTM-Centralen i Södra Österbotten
Anna Bonde
[email protected]

Länsstyrelsen Västerbotten
Johnny Berglund
[email protected]

Länsstyrelsen Västernorrland
Lotta Nygård
[email protected]