Hur kommer havet att se ut 2120?

Hur kommer havet att se ut 2120?

Ett av samhällsplaneringens viktigaste mål är att greppa framtida problem, utmaningar och förändringar i god tid för att möjliggöra så smidiga och effektiva anpassningar som möjligt, helst under kontrollerad tidtabell.

Världen står inför en omfattande klimatförändring, en global uppvärmning, som på olika sätt kommer att påverka samhället vi lever i. Redan idag ser man effekter av klimatförändringen på flera platser i världen, men hur vår närmiljö och naturresurser kommer att påverkas i framtiden är fortfarande oklart. Ovissheten om den globala uppvärmningen sätter extra hög press på samhällsplaneringen. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar samhällsplanering krävs information och kunskap om klimatförändringens effekter.

Målet med ECOnnect är att skapa en konkret bild av hur miljön i Bottniska viken kommer att påverkas av klimatförändringen hundra år framåt i tiden. Projektet kommer även att analysera hur viktiga ekosystemtjänster kan komma att förändras. Målsättningen är att ECOnnect ska bidra med information som förbättrar förutsättningarna för samhället att tackla den globala uppvärmningen, den kanske största utmaningen under mänsklighetens historia.


ECOnnecttwitter-feed

Ja, #paperparks är inte till stor nytta. @HakanWirten Vad som angår #konnektivitet av skyddsområden i norra… https://t.co/TBSlFQAvn1
10.9.2019 07:55:15
RT @jrockstrom: Försöken att tona ner de globala klimatriskerna saknar vetenskapligt stöd. https://t.co/2fZ08Ghzz1
10.9.2019 04:23:10