Hur kommer havet att se ut 2120?

Hur kommer havet att se ut 2120?

Ett av samhällsplaneringens viktigaste mål är att greppa framtida problem, utmaningar och förändringar i god tid. Detta för att möjliggöra smidiga och effektiva anpassningar, helst under kontrollerad tidtabell.

Världen står inför en omfattande klimatförändring, en global uppvärmning, som på olika sätt kommer att påverka samhället vi lever i. Redan idag ser man effekter av klimatförändringen på flera platser i världen, men hur vår närmiljö och naturresurser kommer att påverkas i framtiden är fortfarande oklart. Ovissheten om den globala uppvärmningen sätter extra hög press på samhällsplaneringen. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar samhällsplanering krävs information och kunskap om klimatförändringens effekter.

Målet med ECOnnect är att skapa en konkret bild av hur miljön i Bottniska viken kommer att påverkas av klimatförändringen hundra år framåt i tiden. Projektet kommer även att analysera hur viktiga ekosystemtjänster kan komma att förändras. Målsättningen är att ECOnnect ska bidra med information som förbättrar förutsättningarna för samhället att tackla den globala uppvärmningen, den kanske största utmaningen under mänsklighetens historia.


Vad gör vi i ECOnnect? Läs om det i nyheterna nedan

Dyk in i framtiden för den marina miljön

Balesudden vid Höga Kusten i Sverige ligger vid Bottenviken.

ECOnnecttwitter-feed

Merellinen lukusuositus!📣Uunituoreessa julkaisussa esittelyssä Suomen EMMAt eli ekologisesti tai biologisesti merki… https://t.co/2wzrhgwDHh
2.8.2021 05:43:52
Det är inte bara på land vi svettas just nu. Vårt hav är ca 4°C varmare än vad det var under perioden 1985-2001🌡️ k… https://t.co/9gMgPUaPAq
6.7.2021 07:31:06