Hur kommer havet att se ut 2120?

Hur kommer havet att se ut 2120?

Välkommen till projektet ECOnnects hemsida!

ECOnnects syfte är att skapa en konkret bild av hur klimatförändringen kan komma att påverka undervattensmiljön i Kvarkenområdet i centrala Bottniska viken om 100 år. I tillägg analyserar vi hur viktiga ekosystemtjänster i området kan förändras och hur områdets livsmiljöer är sammankopplade (ekologisk konnektivitet). Ingen liknande studie har tidigare genomförts för undervattensmiljöns framtid i centrala Bottniska viken.

ECOnnects material är speciellt framtaget för myndigheter runt Bottniska viken för att möjliggöra ett effektivare och mer hållbart klimatanpassningsarbete. Myndigheternas informationspaket kommer att innehålla omfattande slutrapporter samt data i SeaGIS-kartportalen.

Historian om Bottniska vikens framtid kommer också berättas i kommande videor, animationer och i en berättelse karta. Alla invånare och aktörer i Österbotten, Södra Österbotten, Västerbotten och Västernorrland, liksom andra Östersjövänner kommer kunna dra nytta av detta visuella paket. Tidigare publicerade videor finns på ECOnnects YouTube -kanal.

Lär känna projektet ECOnnect genom att titta på videon!

Följ ECOnnect på sociala medier

Läs mer om ECOnnects forskning

Vad händer i ECOnnect? Läs om det i nyheterna