Hur kommer havet att se ut 2120?

Hur kommer havet att se ut 2120?

Ett av samhällsplaneringens viktigaste mål är att greppa framtida problem, utmaningar och förändringar i god tid. Detta för att möjliggöra smidiga och effektiva anpassningar, helst under kontrollerad tidtabell.

Världen står inför en omfattande klimatförändring, en global uppvärmning, som på olika sätt kommer att påverka samhället vi lever i. Redan idag ser man effekter av klimatförändringen på flera platser i världen, men hur vår närmiljö och naturresurser kommer att påverkas i framtiden är fortfarande oklart. Ovissheten om den globala uppvärmningen sätter extra hög press på samhällsplaneringen. För att kunna skapa en långsiktigt hållbar samhällsplanering krävs information och kunskap om klimatförändringens effekter.

Målet med ECOnnect är att skapa en konkret bild av hur miljön i Bottniska viken kommer att påverkas av klimatförändringen hundra år framåt i tiden. Projektet kommer även att analysera hur viktiga ekosystemtjänster kan komma att förändras. Målsättningen är att ECOnnect ska bidra med information som förbättrar förutsättningarna för samhället att tackla den globala uppvärmningen, den kanske största utmaningen under mänsklighetens historia.


Vad gör vi i ECOnnect? Läs om det i nyheterna nedan

Dyk in i framtiden för den marina miljön

Balesudden vid Höga Kusten i Sverige ligger vid Bottenviken.

ECOnnecttwitter-feed

RT @BSAG_: Hyviä uutisia #Itämeri vedenalaiselle luonnolle! Saaristomeren suurin yksityinen merensuojelualue on tulossa Gullkronan ympärill…
16.6.2021 06:42:13
RT @laurakaikkonen: ✨New paper ✨ How much do you care about environments that are far away and you'll probably never visit? @i_vanputten
16.6.2021 06:41:11