Allmänt om projektet

Fyra personer i en liten motorbåt, omgiven av blått hav. Det finns rödaktiga klippor bakom båten.
Bild: Erik Engelro / Länsstyrelsen

Syftet med projektet ECOnnect är att visa de troliga effekterna av klimatförändringen i Bottniska viken om hundra år (2120). Målet är att den nya kunskapen ska kunna användas av samhällsplanerande myndigheter och möjliggöra ett effektivare och mer hållbart klimatanpassningsarbete.

Med hjälp av geografiska modelleringar baserade på klimatscenarion från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och FMI (Finlands meteorologiska institut) kommer klimatförändringens effekter på havsområdet att analyseras. Modelleringarna kommer att resultera i kartor över framtida utbredning av olika undervattensbiotoper och nyckelarter. Det kommer även att göras en konnektivitetsanalys för dessa biotoper och arter samt göras en analys över funktionaliteten av nätverket av skyddade områden. En viktig del inom projektet är också att undersöka klimatförändringens påverkan på marina ekosystemtjänster.

Resultatet av ECOnnect kommer att presenteras i en tydlig framtidskarta som ska kunna användas av samhällsplanerande myndigheter. Även de männsikor som bor i området kommer att få möjlighet att ta del av resultatet.

Projektet är ett Interreg Botnia-Atlantica VA projekt som pågår från juni 2018 till maj 2022. Samarbetspartners är Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Forststyrelsens Naturtjänster och Södra Österbottens NTM-Central.

Andra aktiviteter i ECOnnect

ECOnnect slutseminarium 31.3.2022

ECOnnect projektets slutseminarium kommer ordnas 31.3.2022 i Umeå och online.

Här finns programmet och här är registreringslänk till slutseminariet.

Sekretesspolicy.

Workshop för planerare och klimat- och miljöexperter

ECOnnect höll en online-workshop 21.1.2021. Syftet med workshopen var att ta reda på vilken slags information planerare och klimat- och miljöexperter är i behov av i sitt arbete gällande klimatförändringens påverkan på projektområdet i Bottniska viken. Vi ville också ta reda på de bästa sätten att publicera projektets resultat. Vi har publicerat en rapport om workshopen på engelska.

Enkel kartbild av projektet ECOnnects projektområde, som inkluderar hav och de svenska och finska kustlinjerna i Bottniska viken.