Saumaton ja yhteinen Perämeri SEAmBOTH -hankkeen loppuseminaari

Projekikoordinaattorimme Roosa Mikkola esitteli ECOnnectin päätavoitteita Saumaton ja yhteinen Perämeri SEAmBOTH -hankkeen loppuseminaarissa. SEAmBOTH-hankkeen tavoitteena on ollut lisätä pohjoisen Perämeren meriluonnon sekä geologian tuntemusta. Kuten ECOnnect, SEAmBOTH-hanke on rajat ylittävä yhteistyöhanke Suomen ja Ruotsin välillä. Molempien hankkeiden tulokset hyödyttävät alueen asukkaiden lisäksi niin viranomaisia, päättäjiä kuin yrityksiäkin.

Katso ECOnnectin esitys alla olevasta videosta:

 

Katso kaikki SEAmBOTH-loppuseminaarin mielenkiintoiset esitykset täältä: https://seamboth.com/final-seminar/