Det finns skog av blåstång under vattnet, ECOnnect projektets logotyp och tomtemössa.

ECOnnect önskar god jul och lämpliga förhållanden för alla Östersjöns organismer!

Julen närmare sig lika snabbt som produktionen av ECOnnect framtidsmodeller framskrider. Föreställ dig att vi med hjälp av modeller kan ta en tjuvtitt på framtiden för Bottniska vikens undervattensmiljö – eller i alla fall göra en kvalificerad gissning på hur framtiden kan se ut. Det är det som Tytti Turkia från Forststyrelsen jobbar med för projekt ECOnnect.

Hur modelleras Bottniska vikens framtid egentligen?

Allt börjar med att ta reda på vilka slags förhållanden arter som lever i Bottniska viken, t.ex. blåstången, behöver. Ett bra undervattenshem består av bland annat lämplig salthalt, temperatur och isförhållande. Samtidigt behöver Tytti också ta reda på arters utbredning. Denna data får vi svar på från kartläggningsdata från Sverige och Finland.

”Genom att jämföra nutida och framtida miljöförhållanden modellerat av Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut SMHI, kan vi skapa kvalificerade gissningar på var marina arter kan komma att förekomma i framtiden.” Tytti beskriver modelleringsprocessen.

Modellerna kommer göras tillgängliga som kartor på seagis.org webbsida och kommer visa arters möjliga utbredning idag och i framtiden. Kommer t.ex. blåstången att växa i för planerare, beslutsfattare och invånare viktiga havsområden om 100 år? Blåstången är en nyckelart i Östersjön som erbjuder både mat och livsmiljö för andra arter.

Ett iskallt exempel på förändrade förhållanden

Nu när vintern är på kommande, kan man höra mycket snack om isen. Isen ger oss möjlighet att pimpla och skrinna, men den skapar också ett skyddande täcke och lugnare vatten för invånarna på havsbotten. På mycket grunda områden skrapar isen bort föregåendeårs växter, vilket skapar en ny tillväxtmiljö för ettåriga alger och växter. Av denna anledning skulle en minskning eller frånvaro av is förvånansvärt vara en fördel för fleråriga växter så som blåstången som då kan sprida sig till grundare vatten.

Men Tytti hoppas fortfarande på en anständig isvinter:

”Det skulle finnas is och snö för de organismer som anpassat sig till det, liksom för sportfiskare och vinteridrottare. Istället för att konsumera materiella saker skulle jag vilja att människor hittar en mening i samhörigheten och naturen, både nu under julen men också allmänt i livet.”

Med dessa tankar önskar hela ECOnnect-teamet dig en god jul och ett inspirerande nyår!