Närbild av blåmusslor under vattnet.

ECOnnect på jakt efter den nordligaste blåmusslan

Blåmusslan (Mytilus trossulus x edulis) är en av de arter i Bottniska viken som lever på sin existensgräns. Salthalten minskar drastiskt vid Kvarken och utgör  ett naturligt hinder för blåmusslans utbredning. I Kvarken befinner sig blåmusslan endast på djupa områden där salthalten är tillräckligt hög. Normalt lever musslorna stora kolonier på hårda bottnar av sten och klippor, men i Kvarkens extrema förhållanden hittar man ofta bara små enskilda individer. Dessutom är de mycket mindre än sina släktingar söder ut. 

Klimatförändringen kommer att öka mängden nederbörd med ungefär 10-15% (Laamanen, 2016), vilket innebär att salthalten kommer att minska ytterligare. Vad innebär detta för blåmusslans framtid i Bottniska viken? Detta är en av många frågor vi kommer ta reda på i projektet ECOnnect. Följ med oss i video och ta reda på var den nordligaste blåmusslan befinner sig just nu.

 

Laamanen, M. (edit.) (2016) Suomen Merenhoitosuunnitelman Toimenpideohjelma 2016–2021. Ympäristöministeriön raportteja 5/2016, Helsinki.