Gränslösa Bottenviken projektets slutseminarium

Vår projektkoordinator Roosa Mikkola presenterade ECOnnects syfte på SEAmBOTH projektets slutseminar. SEAmBoth-projektets målsättning var att öka kännedomen om Bottenvikens geologiska och marinbiologiska särdrag. Uppgifterna betjänar områdets innevånare men nyttjas även av förvaltare och beslutsfattare som nu har gränsöverskridande information om området.

Vår presentation kan du se på följande video:

 

Och evenemangets alla andra intressanta presentationer hittar du här: https://seamboth.com/final-seminar/