Allmänna användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för econnect2120.com webbplats. Villkoren uppdaterades 19 augusti 2021.

En beskrivning av webbplatsen

Webbplatsen produceras och upprätthålls av Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk som lyder under jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet (FO-nummer: 0116726-7). Webbplatsen består av sidor, fotografier, kartbilder, videor och animationer.

Användaren förbinder sig att använda webbplatsen enligt dessa användarvillkor, lag och god sed. Tjänsten är avgiftsfri.

All information som förekommer i tjänsten är endast avsedd för informativa syften och ska inte uppfattas som juridisk, kommersiell eller annan rådgivning. Forststyrelsen ansvarar inte för att de uppgifter som presenteras på webbplatsen lämpar sig för användarens behov eller för resultaten av de åtgärder som vidtagits utifrån dessa uppgifter.

Användarrätt till material som publiceras på webbplatsen

Webbplatsen och dess fotografier, kartbilder, videor, animationer och andra dokument tillhör ECOnnects projektpartnerna: Forststyrelsen, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland och Södra Österbottens NTM-Central. Fotografiernas, videornas och animationernas upphovsrätt tillhör fotograferna och redigerarna.

Sidorna och delar av sidorna på webbplatsen får skrivas ut för användarens eget, personliga bruk.

Upprätthållande av webbplatsen och skadeståndsskyldighet

Forststyrelsen strävar efter att upprätthålla så felfri och högklassig information som möjligt på econnect2120.com webbplatsen, men ger inga garantier för felfrihet eller innehållet på sina sidor. Forststyrelsen har rätt att förbättra och ändra tjänstens innehåll och struktur.

Forststyrelsen ansvarar inte för att webbplatsen ständigt är tillgänglig och garanterar inte att den fungerar utan avbrott eller felfritt. Forststyrelsen ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som felaktigt innehåll eller tekniska fel eller underhållsarbeten orsakar användaren.

Forststyrelsen har rätt att ändra programvara, databas, utrustning och andra delar av tjänsten. Forststyrelsen har rätt att när som helst tillfälligt eller helt och hållet ta webbsidan eller en del av den ur bruk.

Material som andra producerar

Forststyrelsen ansvarar inte till någon del för innehållet eller verksamheten på andra webbplatser som nås via econnect2120.com webbplatsen. Genom att gå till de länkade sidorna godkänner användaren att sidorna inte längre administreras av Forststyrelsen och att Forststyrelsen inte har möjlighet att påverka innehållet i dem.

Tillämplig lag

På användningen av webbplatsen och tolkningen av användarvillkoren tillämpas Finlands lag. Tvister som gäller ett avtal avgörs i Helsingfors tingsrätt enligt finsk lagstiftning.