Videografen filmar ykresfiskare, som drar upp näten under isen.

Information om undervattensmiljöns framtid tillhör alla

Informationen som produceras av ECOnnect kommer inte bara förbli bland experterna utan ett informationspaket för allmänheten kommer också publiceras före projektets slut. Piia Orava, specialplanerare vid Forststyrelsens Naturtjänster, jobbar med detta paket samt annan kommunikation inom ECOnnect.

En berättelse förklarar framtiden

I praktiken tar informationspaketet form som en berättelsekarta. Det är en berättande webbplats där texter, bilder, videor och animationer tar dig med under ytan i Bottniska viken. Berättelsen dyker ner i framtiden för marina arter, livsmiljöer och miljöförhållanden. Samtidigt finns det mänskliga perspektivet om vad vi kan göra för vårt hav med i berättelsen. Piia beskriver berättelsekartan enligt följande:

“Vårt mål är att varje besökare i berättelsekartan ska få en bild av hur den marina miljön i Bottniska viken kan se ut om 100 år. Det skadar heller inte om ens förståelse fördjupas för hur viktig den marina miljön är!”

Ett av teman i berättelsekartan kommer vara havets viktiga ekosystemtjänster, som vi också introducerade i vår senaste nyhet. Deras framtid visualiseras och presenteras genom en animation. Eftersom fisk är en av de mest uppenbara ekosystemtjänsterna som havet förser oss med fördjupade ECOnnect sig i detta perspektiv och filmade lokala fiskare på isen i Bottniska viken. Vi hade intressanta diskussioner med dem om de förändringar de har observerat, både i deras fångster men också i den marina miljön, under åren.

Att popularisera vetenskap är pop

Precis som med fiskaren handlar ECOnnect om en dialog mellan olika specialister. Det är därför Piia också känns som ett bra komplement till projektgruppen:

“Som en person som inte är expert inom marin forskning tenderar jag att plocka upp saker som jag inte helt förstår. Och det är genom dessa diskussioner som vi kan göra vår kommunikation mer lättillgänglig.”

Lär känna vår kommunikatör

Eftersom hon är en naturmänniska har hoppet från skogar och myrar till djupet av den marina miljön varit trevlig för Piia – även om vistelse till havs fortfarande gör henne knäsvag ibland. Det mest inspirerande uppgifterna i ECOnnect är att kommunicera och förstå den marina miljön. Piia har tagit en magisterexamen vid Vasa Universitet, där hon studerade engelska och kommunikation.

Den unga kvinnan som bär en ulltröja, ler mot kameran. I bakgrunden finns det moränryggslandskap som är typiskt för Kvarkens skärgård.
Bild: Liselott Nyström Forsén